Prehrana

Pravilna prehrana temelj je zdravlja svakog kunića i jedan od najvažnijih preduvjeta njihovog dugog i zdravog života. Znati čime smijete hraniti kunića, a posebice znati čime ga NE smijete hraniti iznimno je važno. Pravilno hranjenje tijekom cijelog njegovog života od presudne je važnosti.

U ovom dijelu možete naći sve o prehrani kunića, dozvoljenim namirnicama, načinu hranjenja uz pregršt ideja za zdrave i cjelovite obroke.