PREHRANA

Kako prepoznati dobro sijeno?

Postoji par stvari koje možete procijeniti golim okom pri određivanju kvalitete sijena:1. Boja: Prva stvar koja se uočava pri pregledu sijena je njegova boja. Sijeno dobre kvalitete će imati lijepu zelenu boju, koja nije niti žuta niti smeđa. Boja dobrog sijena je povezana sa velikom količinom vitamina, proteina i minerala. Smeđa boja ukazuje na staro sijeno, i govori nam o slabijoj kvaliteti sijena.

2. Starost/zrelost: Prije ispitivanja zrelosti bale sijena, potrebno je prvo razumjeti šta zapravo znači zrelost sijena u smislu određivanja kvalitete.Trava i krmno bilje se siječe da bi se napravilo sijeno, a biljke su načinjene od stabljika i lišća. Lišće sadrži veći dio proteina biljke, i veoma jestiva vlakna koja se lako pretvaraju u energiju. Mlado lišće je mekano i savitljivo, i siromašno je celulozom. Celuloza je takođe dio ćelije, i daje rigiditet ćelijskoj strukturi. Stabljike su uglavnom građene od celuloze jer je tu potrebno da biljka bude čvršća da bi rasla uspravno. Celuloza je siromašna energijom i ne razgrađuje se lako u digestivnom sistemu životinje. Nakon što biljka nikne i počne rasti, težina lista u odnosu na ostalo dio biljke je velika, dok je težina stabljike manja. Dok biljka sazrijeva, postotak lista se smanjuje, a stabljike raste. Što je biljka starija, to je manji postotak lista, i manji nivo proteina i energije je sadržan u cijeloj biljci.

3. Broj listova u odnosu na broj stabljika: Kada procjenjujete zrelost sijena, obratite pažnju na broj lišća u odnosu na broj stabljika. Kao što je objašnjeno iznad, poželjno je da lišće preovladava. Što je veći broj stabljika, poželjnost sijena opada. U dodatku, prisustvo sjemenki na biljci, ukazuje na veliku zrelost biljke i nisku vrijednost u energiji i proteinima.

4. Prisustvo korova i stranih materijala: Obavezno pogledajte da li se u sijenu nalazi korov. Korov ima jako nisku nutritivnu vrijednost, niske vrijednosti energije i proteina. Što više korova to je slabija kvaliteta sijena. Neki korovi su otrovni i mogu predstavljati opasnost po zdravlje životinje koja konzumira to sijeno. Toksičnost ovisi o tipu korova, o tome koliko je zastupljen u sijenu, i koliko je pojedeno u kom vremenskom periodu.

5. Vlažnost: Na vlažnost se uvijek obraća pažnja prilikom kupovanja baliranog sijena. Ukoliko je sijeno balirano dok je još vlažno, možda nećete to primjetiti s vanjskih strana bale. Međutim, u unutrašnjosti, vlaga i odsustvo svjetlosti će omogućiti plijesni da se razvija, što zabrinjava zbog 3 stvari: prvo, dok plijesan raste i razvija se, hrani se hranjivim sastojcima iz sijena, umanjujući proteinsku i energetsku vrijednost sijena; drugo, dok se razvija plijesan može u sijeno oslobađati toksine (otrove), koji mogu prouzročiti digestivne probleme nakon konzumiranja sijena, ili prouzročiti abortus kod trudnih ženki; treći problem, je taj da plijesnjivo sijeno generira toplotu i može postati zapaljivo. Nažalost, jedini način da otkrijete plijesnivost sijena jeste da razvalite balu i pogledate unutra.

6. Jestivost/ukusnost: To opisuje želju životinje da jede sijeno. Mlađe, lisnatije sijeno, koje je bogatije proteinima i energijom je ukusnije.

Tako možete procijeniti kvalitetu sijena, ili ga odnijeti na laboratorijsku analizu, ako je to u vašim mogućnostima.Kako čuvati sijeno?
Sijeno se mora držati na suhom mjestu. Vlažno sijeno može fermentirati i postati plijesnivo. Takvo sijeno je lošeg ukusa i pojedine vrste plijesni proizvode toksine koji mogu biti fatalni za kunića. Sijeno ne smije biti izloženo sunčevoj svjetlosti jer ona uništava neke vitamine u sijenu.