PREHRANA

Hranjive tvari

VLAKNA

Vlakna su najvjerovatnije najvažniji element kunićeve hrane. Premalo vlakana i njihov digestivni sistem će to osjetiti. Ovo može prouzrokovati teška oboljenja i čak i smrt.

Uloga

- Pokreću hranu kroz digestivni trakt (razlaže unijetu hranu/izmet na manje količine)
- Najbolji su izvor energije za bakterije koje žive u cekumu (razgradnja vlakana u masne kiseline)
- Zaštita protiv enterotoksemije (održava balans cekalnih bakterija)
- Zaštita protiv GI zastoja i pomoć pri spriječavanju blokade dlakom.
- Dodaju vodu i bakterije izmetu (to omogućava lakšu defekaciju)
- Pomaže zadržavanju vode u digestivnom traktu.

Vrste

Vlakna se sastoje od jednostavnih šećera (monosaharida) koja su tako povezana da su nerazgradiva enzimima kunića. Neka vlakna su razgradiva od strane bakterija u cekumu. Produkti ovog procesa kunić apsorbira, što omogućava 30% dnevnih energetskih potreba.

Izvori

- Nesvarljivi dijelovi biljaka (lignin, ćelijski zidovi, itd)
- Sijeno, slama i grane sadrže visok postotak vlakana
- Voće i povrće sadrže nešto vlakana. Zbog velikog postotka vode u njima oni nisu dobar izvor vlakana kao što je to sijeno.
- Pelete takođe doprinose unosu vlakana.

Odrasli kućni kunići

Trebaju stalno na raspolaganju imati svježe sijeno ili slamu od trava. Alfalafa sijeno i sijeno od drugih krmnih biljaka je bogato proteinima, kalcijem i energijom, i treba ga izbjegavati. Međutim neki kunići su izbirljivi, pa je bolje da jedu alfalfa nego nikakvo.

Angora i drugi dugodlaki kunići

Kao i za odrasle kućne kuniće pogotovo kada se uzme u obzir potencijalna dužina njihove dlake. Zbog njihovih povećanih potreba za proteinima, leguminozno sijeno bogato proteinima neće biti škodljivo angorama, no treba uzeti u obzir višak kalcija u njemu.

Kunići u razvoju

Zbog njihove velike potrebe za proteinima i energijom alfalfa sijeno se može davati kunićima koji rastu. Međutim, i sijeno od trava je takođe pogodno za mlade kuniće u razvoju.

Bolesni kunići

Sijeno je veoma važno za bolesne kuniće. Ukoliko kunić izgleda nezainteresiran za sijeno trava onda je alfalfa razumna alternativa.UGLJIČNI HIDRATI

Ugljični hidrati su šećeri koji se najviše upotrebaljavaju za dobijanje energije. Neki ugljični hidrati su neophodni u ishrani, ali prevelik unos će negativno utjecati na zdravlje kunića.

Uloga

Ugljični hidrati su izvor energije.

Vrste

- Jednostavni šećeri (monosaharidi): Glukoza, fruktoza (voćni šećer), kukuruzni sirup, dekstroza; galaktoza
- Kompleksni šećeri (polisaharidi): Škrob

Izvori

- Žitarice - koncentrirani škrob
- Peleti - koncentrirani škrob
- Voće – fruktoza (zabluda je uvjerenje da voće sadrži samo voćni šećer. Voće sadrži voćni šećer ali i glukozu i saharozu.)

Potrebe

Ugljični hidrati su primarni izvor energije u ishrani kunića. Stoga, potrebe kunića za UH je uslovljen njihovim nivoom energije. Kunići sa visokim potrebama za energijom, kao što su majke koje doje, kunići u razvoju, kunići sa nekim tipovima raka, i oni koji su pod terapijama određenim lijekovima, mogu zahtjevati više UH u ishrani. Kastriranje/ steriliizacija smanuju potrebe za energijom, te se unos treba u skladu s tim modificirati.

Opasnosti

Previše skroba ili šećera može dovesti do debljanja jer će kunić pretvarati višak energije u masnoću. Enterotoksemija može biti uzrokovana sa prevelikom količinom ugljičnih hidrata u ishrani. Ovo je zbog toga jer višak UH putuje do cekuma gdje povećana energija može uzrokovati razvoj populacija štetnih bakterija, koje proizvode toksine.

Odrasli kućni kunići

Manji kunići imaju brži metabolizam (njihovo srce kuca brže, oni dišu brže..itd.) od većih kunića. Stoga, u prosijeku patuljasti kunić od 2 funte (1 pound/funta = 453,6 g) će trebati više hrane po funti tjelesne težine od ovnolikog koji teži 10 funti (1 pound/funta = 453,6 g). Također, patuljasti kunići imaju manji cekum i ne mogu prerađivati hranu jednako uspješno kao veći kunići. Težinu je potrebno pratiti pažljivo; preteški kunići trebaju dobijati manje dok kunići sa smanjenom tjelesnom težinom trebaju dobijati više proporcije UH u ishrani.

Angora i drugi dugodlaki kunići

O ve životinje trebaju nešto više UH od kunića sa normalnom dužinom dlake. Rast njihove duge dlake zahtjeva mnogo energije i proteina. Premalo proteina ili energije će dovesti do toga da kunić počne koristiti vlastitu tjelesnu snagu za proizvodnju krzna. Međutim, težinu treba pažljivo pratiti da bi se spriječila gojaznost zbog prevelike količine energije.

Kunići u razvoju

Mladi, kunići u razvoju imaju velike potrebe za UH, međutim, njihove cekalne bakterije mogu biti više osjetljive na hranu bogatu UH nego kod starijih kunića. Stoga, unos žitarica i voća treba pažljivo pratiti kod mladih kunića i vlasnici trebaju voditi računa o enterotoksemiji. Vlakna imaju zaštitnu funkciju protiv enterotoksemije; stoga peleti ne nose rizik od eneterotoksemije koji nose čitave žitarice.

Bolesni kunići

Bolesni kunić ima veću potrebu za energijom od zdravih kunića. Energija je potrebna da se podrži imunološki sistem i podržava visoku temperaturu. Veoma je važno da bolesni kunić dobija nutritivnu podršku kada mu je apetit smanjen. Kunići koji ne jedu su pod velikim rizikom za oboljenje jetre (lipidoza jetre).PROTEINI

Proteini su osnova građe mišića, kostiju, kose, očiju...u kratko, proteini su neophodni za građu kunića. Manjak proteina će negativno utjecati na zdravlje kunića, ali previše proteina može oštetiti bubrege

Uloga

Esencijalni su za građu kunića.
- Proteini pomažu u izgradnji kostiju, mišića, krzna, takođe su odgovorni za pretvaranje hrane u energiju
- Proteini su važni za pravilno funkcionisanje bakterija u cekumu

Vrste

Proteini su sačinjeni od amino kiselina. Od 20 uobičajenih amino kiselina kunić neke sintezira sam, a neke ne. One koje ne može proizvesti nazivamo esencijalnim amino kiselinama. Hrana osigurava znatnu količinu ovih amino kiselina. Međutim, cekalne bakterije mogu proizvesti esencijalne amino kiseline i stoga cekalne kuglice (vitaminska kakica) su za kunića takođe izvrstan izvor proteina visoke kvalitete. (i za vas, no ne preporučujemo da jedete izmet svog kunića :D)

Izvori

- Sijeno trava: 8-15% proteina
- Sijeno alfalfa: 17-23% proteina
- Peleti: 13-20% proteina
- Žitarice: 10-18% proteina
- Vitaminska kakica: 25-38% proteina

Potrebe

Bakterija u cekumu može sintetizirati proteine, i cekalne kuglice obezbjeđuju barem 10% potreba za amino kiselinama. Kunić koji ne može jesti svoje cekalne kuglice i ima oslabljen apetit treba više proteina od prosječnog kunića.
- Kratkodlaki odrasli kunići 10-12% proteina
- Dugodlaki odrasli kunići 25-38% proteina

Opasnosti

- Previše proteina može otežati rad bubrega, pošto su oni odgovorni za ekskreciju viška nitrogena.
-Povišeni proteini takođe mogu prouzrokovati pretejeranu produkciju cekalnih kuglica zbog „prejedanja“ cekalnih bakterija.

Odrasli kućni kunići

Dnevni udio peletića skupa sa neograničenom količinom sijena vjerovatno sadrži dovoljno proteina.

Stariji kunići

Neki stariji kunići nisu u mogućnosti doseći do analnog otvora i jesti svoje cekalne kuglice. Ovo smanjuje njihov dnevni unos proteina, i to treba imati u vidu prilikom određivanja dijete za njih


Angore i drugi dugodlaki kunići

Oni zahtjevaju više proteina od kratkodlakih kunića. Ovo je zbog duge dlake kojoj je neophodan protein za rast. Angore će uzimati proteine iz tkiva vlastitih mišića i koristiti ih za rast krzna. Normalni obroci peletića i neograničene količine sijena sadrže dovoljne količine proteina za većinu angora. Međutim, ukoliko zdravi kunić sa normalnim apetitom gubi težinu mora se uzeti u obzir povećanje proteina u ishrani. Najjednostavniji način je povećati im dnevni unos peletića. Ukoliko postoji razlog zbog kojeg nije moguće povećatikoličinu peletića, onda se mala količina peletića bogatih proteinima (22-24% proteina) može miješati sa sa obični peletićima za kuniće. Drugi način za povećanje proteina je dodavanje alfalfa sijena ( ili od drugih leguminoza).


Kunići u razvoju

Oni zahtjevaju više proteina jer njihove kosti i tkiva su još u razvoju. Povećanje udjela peletića će omogućiti dodatne količine potrebnih proteina. Dodavanje alfalfa sijena će povećati unos proteina


Bolesni kunići

Bolest može privremeno povećati potrebe za proteinima, zbog podržavanja imunološkog sistema. Bolesni kunići koji ne mogu konzumirati svoje cekalne kuglice trebaju dodatne proteine u hrani. Pojedini lijekovi, poput steroida, će povećati potrebe kunića za proteinima te se radi kompenzacije ishrana mora prilagoditi tim potrebama. Proteini su bitni za borbu protiv infekcija; kunići sa povišenom temperaturom trebaju više proteina i kalorija; kunići sa tumorima trebaju takođe više proteina i kalorija. Kunići sa dijebetisom, trudni kunići i oni koji doje takođe imaju povećane potrebeVITAMINI

Vitamini i minerali obosiguravaju da sva kemija u kuniću funkcionira ispravno

Uloga

- Vitamini su važni za oslobađanje energije iz hrane i zaliha energije
- Ponašaju se kao hormoni pri regulaciji metabolizma
- Ponašaju se kao antioksidansi za spriječavanje ćelijskog oštećivanja

Vrste

- Kunići ne mogu proizvoditi svoje vlastite vitamine
- Struktura svakog vitamina je različita, međutim, svi su organske molekule nađene u tragovima kod bakterija ili biljaka.
Mogu se podijeliti u dvije grupe:
- rastvorljivi u vodu (B-kompleks, C)
- rastvorljivi u mastima (A, D, E, K)

Izvori

- u vodi rastvorljivi vitamini i vitamin K se sintetiziraju od strane cekalnih bakterija i unose se nazad koprofagijom
- karoteni (biljni pigmenti) se u tkivima kovertuju u vitamin A
- pre-vitamin D je nađen u alfalfa sijenu sušenom na suncu, i može se sintetizirati u koži nakon izlaganja UV svjetlu
- vitamin E se nalazi u biljnom ulju i žitaricama

Potrebe

- kunići imaju apsolutnu potrebu za svim vitaminima izuzev vitamina C
- međutim, cekalne bakterije daju vitamin K i B-vitamine i zbog toga nije potrebno dodavanje u ishrani, sve dok ne dođe do poremećaja u radu cekuma ili se cekalne kuglice ne konzumiraju.
- kunić koji dobija peletiće kao dio hrane trebao bi putem njih da prima dovoljne količine vitamina D, A i E. Za kuniće koji ne dobijaju peletiće, moguće je da će nakon mnogo godina razviti manjak D i E vitamina. Mrkva je naravno bogata vitaminom A.

Opasnosti

- extremni višak vitamina C može prouzrokovati oštećenje bubrega
- višak vitamina D može prouzrokovati toksikaciju i deponovanje kalcija u tkiva (zglobovi, bubrezi, itd...). Manjak vitamina D uzrokuje rahitis.
- višak vitamina A uzrokuje neurološke smetnje i oštećenja kože

Odrasli kućni kunići

Normalno ne trebaju nikakve vitaminske suplemente.


Stariji kunići

Ukoliko imaju problema pri konzumaciji cekalnih kuglica, možda je potrebno dodati B- vitamine u ishranu


Kunići u razvoju

Zalihe vitamina u jetri i vitamini iz peletića trebali bi bit dovoljni za rast.


Bolesni kunići

Mogu imati iste potrebe za B-vitaminima kao i stariji kunići naročito ukoliko postoji poremećaj u GI traktu, ili nije moguće konzumirati cekalne kuglice. Primjećen je porast apetita nakon injekcije B-kompleksaMINERALI

Uloga

- minerali su važni za građu kostiju (kalcij, fosfor, magnezij)
- vežu oksigen i nose ga kroz krvotok (željezo)
- ponašaju se kao antioksidansi i spriječavaju oštećenja ćelija (selen)
- pomažu o oslobađanju energije iz hrane i zaliha (jod, kobalt, krom)
- učestvuje u regulaciji krvnog pritiska (natrij, kalij)

Izvori

- Mnoge biljke koncentriraju minerale te stoga nema velikog rizika da kunić, hranjen raznovrsnom hranom koja uključuje mnogo biljaka, razvije manjak minerala
- Peleti su dobar izvor minerala

Opasnosti

Višak minerala može biti toksičan, međutim, ovo ne bi trebalo biti briga kod većine minerala. Jedan izuzetak je kalcijum. Kunić metabolizira kalcijum veoma različito od drugih životinja. Kunić apsorbuje kalcij iz crijeva (60-80% se apsorbuje u krvotok) i najveći put za oslobađanje od njega je kroz urin. Kalcij se veže sa drugim stvarima u urinu i tvori čvrste materije. U nekih kunića te tvorevine se zadržavaju u mjehuru i uzrokuju probleme. Neki veterinari će preporučiti uklanjanje kalcija iz ishrane kunića sa ovim problemom. U mnogim slučajevima, ovo se pokazalo ako neefektivno. Premalo kalcija može dovesti do slabljenja kostiju. Ukoliko je kalcij striktno ograničen ili uklonjen iz ishrane kunića potrebno je pratiti gustoću kostiju. (Pročitaj o metabolizmu kalcija!.)

Odrasli kućni kunići i angore

Trebaju primati sve potrebne minerale iz hrane koja je sačinjena iz pravilno izbalansiranih peletića, biljki i sijena


Kunići u razvoju

Trebaju više minerala nego dorasli kunići, međutim, ova potreba treba biti omogućena dnevnim udjelom nutricijski izbalansiranih peletića.

Bolesni kunići

Trebaju više minerala nego dorasli kunići, međutim, ova potreba treba biti omogućena dnevnim udjelom nutricijski izbalansiranih peletića