PASMINE

Tetoviranje kunića u RH Hrvatskoj

U svakoj Udruzi za uzgoj malih životinja koja je registrirana u Hrvatskom savezu udruga uzgajatelja malih životinja vrši se tetoviranje mladih kunića.Oni se tetoviraju u dobi od 2-5 mjeseci.Tetoviranje obavlja osoba koja obavezno mora imati položen sudački ispit radi poznavanja pasmina kunića.U svakom leglu tetovira se najviše 6 mladih kunića.Obično se tetoviraju najbolja grla u leglu koja dobivaju rodovnicu te kao takva služe za rasplodni materijal.Kod tetoviranja se koriste kljiješta za tetoviranje sa slovima ili brojkama veličine 9,7 i 5 mm.Veličina slova i brojki ovisi o pasmini koja se tetovira.Bolje je tetovirati kuniće što mlađe jer nakon tetoviranja veličina slova ili brojki se povećava s rastom uha.Samo tetoviranje je jako bolno za svakog kunića jer mu se iglicama probuši uho i u te rupice utiskuje crni tuš koji s vremenom poplavi te oznaka ostaje u uhu.Kod tetoviranja treba biti jako pažljiv jer u uhu postoji veliki splet krvnih kapilara na koje treba paziti da se ne probuše.Prije svakog tetoviranja treba alkoholom dezinficirati iglice na kliještima, te površinu uha koje se buši.


U lijevo uho kunića se tetovira HR razmak, mjesec okotnje, zadnji broj tekuće godine primjer:
HR 13, a u desno uho kunića se tetovira BROJ UDRUGE, redni broj u rodnoj knjizi udruge primjer:1730
Za svako leglo uzgajatelj ispunjava prijavu za tetoviranje iz koje se uzimaju podaci koje matičar upisuje u rodnu knjigu i rodovnicu kunića. U tekučoj godini se tetoviraju kunići koji su okoćeni u periodu od 1 siječnja do 31 kolovoza.

Prednja strana rodovnice Stražnja strana rodovnice

 

Tomislav Kapitan