PASMINE

SUĐENJE KUNIĆA

Tekstom i slikama u ovom članku želim svakom uzgajatelju, stažistima za kunićarske suce, sucima i ljudima koji drže kućne ljubimce približiti ocjenjivanje kunića. Svatko može ocjeniti svojeg kunića i znati kakva ga ocjena očekuje na izložbi. Sudac za kuniće kao i svaki sudac mora imati moralne kvalitete, poštenje, iskrenost i stručnost za posao kojim se bavi jer svojom ulogom vrši korekciju uzgoja pasmine i indirektno učestvuje u očuvanju pasmina koje su neke stare nekoliko stotina godina. Mora u svakom trenutku biti na raspolagnju uzgajateljima u pružanju stručne pomoći i objašnjenjima kod grešaka i usmjeriti uzgoj u pravom smjeru. Nažalost kao i u normalnom životu postoje suci koji su skloni svakakvim manipulacijama (pogodni za organizatore) na izložbama pa se je mladom uzgajatelju teško snači u različitim kriterijma suđenja i neki od njih jako brzo izgube strpljenje i prestaju se baviti ovim prekrasnim hobijem. Najveća uloga sudaca treba biti kod pasmina u nastajanju osobito kod pasmina u radnom standardu. Svaki uzgajatelj koji misli izlagati kuniće na izložbama treba biti član neke udruge uzgajatelja malih životinja koja je član Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja. Učlanjenjem u udrugu uzgajatelja malih životinja svaki član ima pravo tetoviranja kunića.

Tetoviranje kunića objašnjeno ovdje. Prije svake izložbe treba kunića pripremiti za izložbu što je objašnjeno ovdje i susret sa sucem koji će ga ocjenjivati u 7 pozicija. Ukupni zbroj bodova svih pozicija iznosi 100 bodova za idealnog kunića. Dogovorom se broj bodova smanjuje na 98 ili 97 jer idealnog kunića hipotetski nema.

U tablici se vide pozicije kojima se oduzima po jedan bod da se dobije idealan kunić sa 98 ili 97 bodova.
Na Europskim izložbama ukupni zbroj pozicija iznosi 98 bodova za idealnog kunića.
Na nacionalnim izložbama ukupni zbroj pozicija iznosi 97 bodova za idealnog kunića.

Pozicije za ocjenjivanje kunića su:

IDEALNI KUNIĆ 100 bodova 98 bodova 97 bodova
1. TIP I OBLIK TIJELA 20 bodova 19 bodova 19 bodova
2. TEŽINA 10 bodova 10 bodova 10 bodova
3. KRZNO 20 bodova 19 bodova 19 bodova
4. PASMINSKO OBILJEŽJE 15 bodova 15 bodova 14 bodova
5. PASMINSKO OBILJEŽJE 15 bodova 15 bodova 15 bodova
6. PASMINSKO OBILJEŽJE 15 bodova 15 bodova 15 bodova
7. NJEGA I ZDRAVLJE 5 bodova 5 bodova 5 bodova
UKUPNO 100 bodova 98 bodova 97 bodova

Ocjenjivanje kunića obavlja se po bodovnom sustavu sa sedam bodovnih pozicija na način da zbroj bodova dodijeljenih po svakoj poziciji predstavlja „ukupno bodova“, odnosno ocjenu dotičnog kunića.

1. 97 do 100 izvrstan
2. 96 do 96,5 odličan
3. 94 do 95,5 vrlo dobar
4. 92 do 93,5 dobar
5. 90 do 91,5 zadovoljava
6. ispod 90 ne zadovoljava

Ocjenu „ne zadovoljava“ dobiva kunić ukoliko je broj bodova u pojedinim pozicijama.

1. pozicija 1 ili 3 ispod 15 bodova
2. pozicije 4, 5 i 6 ispod 11 bodova
3. pozicija 7 ispod 3 boda.

Svaki kunić na izložbi se ocjenjuje na OCJENBENI KARTON.


1. TIP I OBLIK TIJELA

Svaka pasmina ima idealni tip koji zahtijeva usklađenost pasminskog obilježja i proporcionalnost tijela, glave ušiju i nogu. Kod većine pasmina moraju biti uočljive razlike između muških i ženskih primjeraka. Obilježje muških životinja je širina, jakost glave i tijela te izražena mišićavost. Kunice su malo nježnije i finije građe.
TIJELO: širina-dubina=1/3 dužine
GLAVA: Jaka sa širokim čelom i njuškom, manje predsvođe u nosnom profilu
UŠI: mesnate, dobro zaobljene i obraštene, stoje uspravno u V obliku, dužine oko 1/4 duljine tijela
VRAT: vrlo kratak, glava sjedi gotovo na trupu
TRBUH: spušten, malen i skladan
PODBRADAK: Kod velikih pasmina kod mužjaka mali podbradak služi kao ukras, a kod kunica dozvoljen.
Kod patuljastih pasmina kod mužjaka i kunica podbradak nije dozvoljen.
PRSA: široka
LEĐA: široka i mišićava
LEĐNA LINIJA: skladno razvijena, od zatiljka do repa malo zaobljena
PREDNJE NOGE: snažne i ravne, drže tijelo iznad poda, lopatice prilegnute uz tijelo
ZADNJE NOGE: snažne, ravne priljubljene paralelno ka tijelu
NADKOLJENICE: mišićave, bez stršećih kostiju, čvrsto uz tijelo
REP: ravan, prilegnut ka tijelu
U svakom standardu po kojem se ocjenjuju kunići polazi se od idealnog kunića sa kojim se uspoređuje vaš kunić te se svaka lagana greška kažnjava od 0,5-1 bod. Teške greške znače diskvalifikaciju vašega kunića što znači da ne zadovoljava u tipu i obliku tijela za dotičnu pasminu. Za lakše pračenje slika nalaze se zelene, crvene i žute oznake ruke.

IDEALNO SA OBAVEZNIM NAGLAŠAVANJEM IDEALNIH KARAKTERISTIKA NA OCJENDBENOM KARTONU U TIPU I OBLIKU TIJELA
LAGANA GREŠKA KOJA SE KAŽNJAVA SA 0,5 ILI 1 BOD ODUZIMANJEM U TIPU I OBLIKU TIJELA SA OBAVEZNIM UPISIVANJEM GREŠKE NA OCJENDBENOM KARTONU
TEŠKA GREŠKA - DISKVALIFIKACIJA KUNIĆA SA OBAVEZNIM UPISIVANJEM GREŠKE NA OCJENDBENOM KARTONU
LAGANE GREŠKE:
TIJELO
Manje odstupanje od idealnog tipa, nježno građeni mužjak, grubo i snažno građena ženka, manje odstupanje u proporcijama.Veliki trbuh kod srednjih pasmina, veliki trbuh kod velikih pasmina, jači čvor pod bradom mužjaka.
GLAVA
Šiljata njuška, usko čelo, loš nosni profil.
UŠI
Tanke uši s lakšim povredama, loše zaobljene, lagano nagnute, slabo obraštene.
PREDNJE I STRAŽNJE NOGE
Slabe i tanke prednje noge.
LEĐNA LINIJA
Slabo mišićava leđa, malo nesimetrična leđna linija.
8. Malo izbočene lopatice.
16. Predugačka i labava koža.
17.,18.,19. Malo krivi ili igrajući rep.

TEŠKE GREŠKE:
TIJELO
13. Nije u tipu, veliko odstupanje u proporcijama od idealnog tipa.
GLAVA
Izrazito muška glava kod ženke i obrnuto.
UŠI
1. Viseće uši.
2. Savinuti vršci ušiju.
PODBRADAK
3. Kosi podbradak kod svih pasmina.
4. Dvostruki spojeni podbradak kod svih pasmina.
Podbradak patuljastih pasmina kod kunica i mužjaka nije dozvoljen.
PREDNJE I STRAŽNJE NOGE
5. Spuštena stopala prednjih nogu (platfus).
6. X prednje noge.
7. O prednje noge.
LEĐNA LINIJA
8. Jako izbočene lopatice.
9. Izbočena leđna linija.
10. Ulegnuta leđna linija sa izbočenim lopaticama.
11. Odsječen zadnji kraj.
12. Strmi zadnji kraj.
14. Široko držeče zadnje noge koje nisu priljubljene uz tijelo (obično je to displazija kukova) sa jako stršečim kostima.
15. Jako stršeče kosti sa ulegnučem leđne linije.
17.,18.,19. Krivi rep od korijena zaokrenut na lijevu ili desnu stanu, slomljen rep.
Kod suđenja tipa i oblika tijela važan je vizualni pregled tijela koji kod svih pasmina ima oblik valjka. Kod velikih pasmina se duljina tijela mjeri u centimetrima a kod svih pasmina se mjeri duljina ušiju.Svi ti dobiveni podaci se upisuju u ocjendbeni karton u rubrici pozicije tip i oblik tijela.Kod uočavanja laganih i teških grešaka se svaka greška opisuje na ocjendbenom kartonu.
Na temelju grešaka koje su prikazane zelenim,žutim i crvenim oznakama na crtežima možete sa dosta sigurnosti ocjeniti vašeg kunića.Ako vaš kunić ima sve oznake zelene znači da zaslužuje najveću ocjenu za tip i oblik a to je 19 bodova.
3. KRZNO


KARAKTERISTIKA DLAKE DULJINA DLAKE
Normalna dlaka 3 cm
rexrex Kratka dlaka 1,6-2,0 cm
Vv fufu Angora dlaka, Lisičasta dlaka 4-6 cm
sasa Satin dlaka 2,5-3 cm

NORMALNA DLAKA
Vrijednost krzna normalne dlake jest u donjoj dlaci zvanoj vunica. Dobro krzno mora biti gusto i ne smije se vraćati odmah nazad kada se rukom prelazi nasuprot rastu dlake. Količina i jačina dlake je mjerodavna za gustoću krzna. Duljina dlake mjerena od oka mora biti duljine oko 3 cm.Veličinom razlikujemo dugu, srednje dugu i kratku normalnu dlaku krzna. Vrijednost životinje ocjenjujemo po gustoći donje dlake, ona je za ocjenjivanje najmjerodavnija. Kod jačeg puhanja u dlaku koža smije biti samo malo vidljiva. Dobro krzno ne smije imati ni pretvrdu ni premekanu pokrovnu dlaku ili osje koja nadvisuje vunicu i daje krznu dobar sjaj. Puni broj bodova može se dodijeliti samo dobro obraštenom krznu bez ogoljelih mjesta.
KRATKA DLAKA
Dlaka stoji okomito na koži.Na leđima je duga od 16-20 mm. Fina pokrovna dlaka smije nadvisivati temeljnu dlaku (vunicu) samo 1 mm. Krzno pruža baršunasti dojam. Vunica mora biti vrlo gusta.
DUGAČKA DLAKA
Vuna se mora rasprostirati ravnomjerno po cijelom tijelu. Svileno je mekana, a pokrovna dlaka je pahuljasta. Prava pokrovna dlaka stršividljivo iz vunenog krzna. Duljina dlake 4-6 cm.
SATIN DLAKA
Razrijeđenost strukture dlake mora biti jednolična. Dlaka satina je u promjeru manja i plašt djeluje prozirno. Sjaj dlake mora davati svileniodsjaj koji mora biti uočljiv. Duljina dlake 2,5-3 cm.
LAGANE GREŠKE:
Krzno s predugom ili prekratkom vunom, mala ćelava mjesta, loša kvaliteta dlake, malo slijepljeni izgled (filc).
TEŠKE GREŠKE:
Premalo temeljne vunice, manjak pokrovne dlake, ćelava mjesta bez dlake, preduga dlaka kod pasmina normalne dlake, oštra dlaka, jaka slijepljenost krzna (filc).

 


4,5,6. PASMINSKA OBILJEŽJA

IDEALNO SA OBAVEZNIM NAGLAŠAVANJEM IDEALNIH KARAKTERISTIKA NA OCJENDBENOM KARTONU U PASMINSKA OBILJEŽJA
LAGANA GREŠKA KOJA SE KAŽNJAVA SA 0,5 ILI 1 BOD ODUZIMANJEM U PASMINSKA OBILJEŽJA SA OBAVEZNIM UPISIVANJEM GREŠKE NA OCJENDBENOM KARTONU
TEŠKA GREŠKA - DISKVALIFIKACIJA KUNIĆA SA OBAVEZNIM UPISIVANJEM GREŠKE NA OCJENDBENOM KARTONU

Kod suđenja pasminskih obilježja postoji slijedeća podjela:
JEDNOBOJNE PASMINE
PASMINE S OBILJEŽJEM
SREBRNASTE I BISERASTE PASMINE
PASMINE S CRTEŽOM
ALBINO ILI BIJELE PASMINE
PASMINE SA STRUKTUROM VUNE

U ovom članku ćemo posebno obraditi dio pasmina s crtežom.


PASMINE S CRTEŽOM

ENGLESKI ŠARAC
4. Crtež glave sastoji se od:
a. Leptira koji je dobro izražen s okruglim krilima i zaobljenim trnom.
b. Očnih krugova koji su jednolični, uski i zatvoreni. Jedan zub iznad oka ne uzima se kao greška.
c. Obrazne točke su okrugle ili ovalne i slobodno stoje.
d. Boja ušiju je na krajevima dobro ograničena.
5. Crtež tijela sastoji se od:
a. jeguljaste linije ili haringa kosti koja je široka oko 2 cm, a počinje odmah iza ušiju i pruža se jednolično do vrha repa.
b. oznaka lanca koji je sastavljen od dvorednih malih točki veličine 5 mm koji počinje koso od zatiljka do trbuha
c. oznaka tijela gdje završava dvostruki lanac i prelazi u troredne točke veličine veličine 1 cm
d. oznaka bokova koje sadrže četveroredne točke veličine do 2 cm
e. oznaka prednjih i zadnjih nogu
 
ORIJAŠKI ŠARAC
4.Crtež glave sastoji se od:
a .Leptir ili crtež nosa: izrazit sa obostranim punim krilima koji su sa strane usana usko uokvireni. Trn leptira je na sredini nosa lagano zaokružen.
b. Očni krugovi: oči su jednobojne, krugovi su simetrično uokvireni i ne smiju dodirivati ostali crtež.
c. Točke obraza: okrugle, slobodno stoje ispod očnih krugova.
d. Crtež ušiju: uši su sasvim obojene s oštrim ograničenjem na korijenu.
5. Crtež tijela sastoji se od:
a. Jeguljasta linija: oko 3 cm širine a počinje iza ušiju i pruža se preko čitavih leđa do vrha repa.
b. Bočni crtež: slobodnostoječe, ne prevelike točke (oko 3 cm promjera), 6 do 8 sa svake strane po mogućnosti jednolično razdijeljene. Nožne i trbušne mrlje se ne kažnjavaju.

 

MALI ŠARAC
4. Crtež glave sastoji se od:
a. Leptir ili crtež nosa: izrazit sa obostranim punim krilima koji su sa strane usana usko uokvireni. Trn leptira je na sredini nosa lagano zaokružen.
b. Očni krugovi: oči su jednobojne, krugovi su simetrieno uokvireni i ne smiju dodirivati ostali crtež.
c. Točke obraza: okrugle,slobodno stoje ispod oenih krugova.
d. Crtež ušiju: uši su sasvim obojene s oštrim ograničenjem na korijenu.
5. Crtež tijela sastoji se od jeguljaste linije širine 2 cm koja počinje iza ušiju i prostire se preko leđa do vrha repa. Bočni crtež se sastoji od slobodnostojećih ne prevelikih točki (oko 2 cm), 5-7 sa svake strane po mogućnosti jednolično razdijeljene. Nožne i trbušne mrlje se ne kažnjavaju.

 

PATULJASTI ŠARAC
4. Crtež glave sastoji se od:
a. Leptir ili crtež nosa: izrazit sa obostranim punim krilima koji su sa strane usana usko uokvireni. Trn leptira je na sredini nosa lagano zaokružen.
b. Očni krugovi: oči su jednobojne, krugovi su simetrieno uokvireni i ne smiju dodirivati ostali crtež.
c.Točke obraza: okrugle, slobodno stoje ispod očnih krugova.
d. Crtež ušiju: uši su sasvim obojene s oštrim ograničenjem na korijenu.
5. Crtež tijela sastoji se od jeguljaste linije širine 1,5-2 cm koja počinje iza ušiju i prostire se preko leđa do vrha repa. Bočni crtež se sastoji od slobodnostojećih ne prevelikih točk i(oko 2 cm), 3-5 sa svake strane po mogućnosti jednolično razdijeljene. Nožne i trbušne mrlje se ne kažnjavaju.

 

Greške oznaka leptira i glave vrijede za engleskog šarca , orijaškog šarca, malog šarca i patuljastog šarca.

 

Greške oznaka leđne linije vrijede za, orijaškog šarca, malog šarca i patuljastog šarca.

 

Greške oznaka glave i tijela vrijede za ovnolikog šarca, malog ovnolikog šarca, patuljastog ovnolikog šarca i meklenburškog šarca. Meklenburški šarac ima uši gore.6.BOJE


SIVO SMEĐA BOJA S NIJANSAMA (DIVLJE SIVA, ZEČJE SIVA, TAMNOSIVA)
DIVLJE SIVA
Kod tamnijeg zečje sivoga šatirunga leđa, prsa i strane su nešto svjetlije ,zatiljak smeđ, čeljusti, trbuh, unutarnje strane nogu i unutarnja strana repa su bijeli. Uši crno obrubljene. Međuboja smeđa. Temeljna boja plava.
ZEČJE SIVA
Ova boja je u svjetlijem tonu ista divlje sivoj boji.
TAMNOSIVA
Glava, prsa, leđa i strane su jednako tamnosive, samo je trbuh nešto svjetlije šatiran. Međuboja i klin zatiljka su svjetlosmeđi. Donja boja je plava.
ČELIČNA
Tamnosiva po cijelom tijelu, malo svjetlija po trbuhu. Međuboja i klin zatiljka su slabo smeđi. Donja boja plava.
CRNA
Intenzivno crna boja prostire se po cijelom tijelu. Donja boja tamnoplava.
SMEĐA
Zasićena tamnosmeđa po cijelom tijelu. Trbuh je malo svjetliji. Donja boja plava.
PLAVA
Ima je u raznim nijansama od svijetle do tamnoplave, a rasprostrta pocijelom tijelu s mogućnošću sizanja u dubinu. Donja boja je lagano svijetloplava.
CRVENA
Zasićena lisičasto crvena s dobrim sjajem. Očni krugovi, čeljusti, trbuh, unutarnje strane nogu i unutarnja strana repa smiju biti svjetlije nijanse. Unutarnja boja i pokrovna boje su slične.
ŽUTA
Jako žuta, jednolično nijansirana, trbuh bijele do kremaste boje. Donja boja samo za nijansu svjetlija. MADAGASKAR
Pokrovna boja je žutosmeđa s čađavim odsjajem sa i bez crteža. Donja boja je žutocrvena, na tamnijim mjestima je plavosmeđa.
BIJELA
Čista po cijelom tijelu.
ZEČJA BOJA
Pokrovna boja jako crvenosmeđa, sasvim svijetla s pahuljastim šatirungom. Crne osjate dlake stoje zajedno i stvaraju čuperke. Trbuh i prednje noge imaju jednaku boju bez šatirunga. Podbradak, trbuh i unutarnja strana repa su bezbojno nijansirani. Uši su široko crno obrubljene. Donja boja je plava.
PLAVO ZEČJA BOJA
Leđa su tamno šatirana. Prsa i strane nešto svjetlije, vrat smeđkast. Uši plavoobrubljene. Međuboja je smeđkasta. Trbuh i unutarnja strana nogu te podbradak su bijeli. Donja boja je plavkasta. Sve što je kod divlje bojesivocrno, to je ovdje plavo.
ČINČILA
Opći utisak ove boje je svijetlo pepeljastosiva sa smeđom nijansom i pahuljastim crnim šatirungom. Pokrovna boja sastoji se od crno-bijelih dlaka između kojih strše crne osjate dlake. Trbuh i unutarnja strana repa su bijeli. Donja boja je tamnoplava.
PLAVO SIVOSMEĐA BOJA
Leđa, strane tijela, prsa i glava su ravnomjerno tamne. Prijelaz između vrata i tijela i međuboja su smeđkasti i slabije naznačeni, a pokrovna boja trbuhaje tamna. Donja boja je plava. Sve što je kod tamnosivog crno kod plavosivog je plavo.
ISABELL
Pokrovna boja je nešto svjetlija nego kod madagaskar boje. Tamnoplavo opaljena dlaka mora tvoriti plavkasti plašt i mora ležati na vunici. Boja trbuha je plavkasta, bez oštrih prijelaza na tamno plavkaste uši i noge. Donja boja je žuta do krem. Sve što je kod madagaskara tamno, kod njega je plavo.
PASTELI
Nedavno priznate boje u Europskom savezu. Pasteli su poznati da su nastali mutacijom. Kromosomska aberacija - promjene u sastavu kromozoma ili u njihovom odnosu. U ovom slucaju se radi o melanin pastelima gdje dolazi do "razređivanja" zute boje.
Pokrovna boja na vrhovima dlaka je nježno svjetlo plava koja stvara plašt u opaljenom tonu. Dlake prema koži prelaze u boje koje mogu biti od svjetlo bljedo žute do bijelo krem. Boja na trbuhu je tamno krem. Očni krugovi, donja čeljust i unutarnja strana ušiju su svjetlije krem boje.

Važno je naglasiti da pasteli postoje i na drugim kontinentima. Ovdje se nalazi brazilski pastel kunić.

LAGANE GREŠKE:
Malo nejednolična boja, bijeli ili rđavi odsjaj, svijetli pojasi kod obojenih pasmina.
TEŠKE GREŠKE:
Jako nejednolična boja, bijeli ili drugobojni čuperci (pet ili više dlaka u čuperku) ili pojasi. Oči pogrešne boje ili različitih boja kao i nokti. Jaka rđavost ili bjeličavost.


Za lakše razumjevanje boja na slikama ću probati objasniti izgled dlake u bojama sa texturom (širina boja na dlaci koje su određene „+“ i „-„ modifikatorima). Jako bitno je da sudac za svako obojenje zna kako izgleda pojedina dlaka i boje koje su na dlaci sa izgledom kruga kada se puhne u dlaku. Ove slike se odnose za genotip sivosmeđe boje AGUTI SA GRUPAMA.

 

 

 

Pošto se u Hrvatskoj "prešlo" na europski način suđenja osobno mislim da predstoji edukacija sudaca i promjena hrvatskog standarda kunića koji nije kompatibilan sa europskim standardom da se izbjegnu greške u suđenju koje se sada događaju na izložbama.

 

7. ZDRAVLJE I NJEGA


Samo životinje dobrog zdravlja i njege mogu se donijeti na ocjenjivanje. Ovdje dolazi do izražaja vještina ocjenjivača da uoči nedostatke. Čiste noge (šape), uši, spolni organi, dobro podrezani nokti, sjaj i kvaliteta krzna te živahnost dokazuju visoku vrijednost životinje. Za konačnu ocjenu važna je ispravna i čitljiva tetovacija radi identifikacije.
LAGANE GREŠKE:
Umjerena prljavost, lagano zamašćene uši i nečisti spolni organi, dugački nokti, malo suzenje očiju i manjkava živahnost.
TEŠKE GREŠKE:
Svaka uočljiva bolest, jaka prljavost, uočljiva gamad, sljepoća i manjkava tetovacija
LITERATURA:
EUROPSKI STANDARD 2003 STANDARD 2003
NJEMAČKI STANDARD 2004 ZDK STANDARD 2004
FRANCUSKI STANDARD 2000 LES LAPINS DE RACE EDITION 2000
ČEŠKI STANDARD Vzornik plemen kraliku 2003
SLOVAČKI STANDARD Vzornik plemien kralikov 1999
KUNIĆARSTVO I STANDARD KUNIĆA Tomislav Kapitan
BELGIJSKI STANDARD 2003 Offizieller Standard Kaninchen und Meerschweinchen rassen

Tomislav Kapitan