PASMINE

OCJENJIVANJE BOJA KUNIĆA NA IZLOŽBAMA

ŽUTA BOJA

Ovaj članak sam napisao ponukan primjedbama uzgajivača na suđenje boja kao sudac da im preko slika i teksta pokažem greške koje se rade u uzgoju parenjem različitih boja. Suci bi trebali biti korektori uzgoja na suđenjima i takve teške greške isključivati iz uzgoja. Največi problem je što su neki uzgajivači toga svjesni i namjerno to rade jer im je opravdanje da nema novih rasplodnih životinja pa su prisiljeni to raditi. Na nekim izložbama to prolazi.

Koje su posljedice takvoga uzgoja. Mladi uzgajivači kupuju takve životinje i kada počnu pariti životinje sa takvim bojama u leglima se pojavljuju boje koje su najmanje žute. Naravno na izložbama problemi, suci nemaju pojma, kakve su to novine kod suđenja i.t.d.

Svaki izlagač sa takvom diskvalifikacijom svoj problem treba riješiti sa neodgovornim uzgajivačem koji mu je prodao takvu životinju.

Ovo nije slučaj samo sa žutom bojom koja se pari sa sivosmeđom i madagaskar ili tirinškom. Kod čelične boje također se nalazi na izložbama međuboja koje nesmije biti. Na donjim slikama se nalazi ispravna žuta boja koja je do kože žuta i samo pri koži krem. Na neispravnoj žutoj boji se nalazi siva donja boja ,žuta međuboja i crni vrhovi dlaka pomješani sa crnim dlakama.

Sljedeča greška sastoji se od krem donje boje sa žutom međubojom i crni vrhovi dlaka pomješani sa crnim dlakama.

Ispravna žuta boja
Neispravna žuta boja koja ne smije
imati sivu donju boju i međuboju

Neispravna žuta boja koja ne smije
imati sivu donju boju i međuboju
Neispravna žuta boja koja ne smije
imati krem donju boju i međuboju

MADAGASKAR BOJA

Kod madagaskar i tirinške boje parenje sa žutom se na pokrovnoj dlaci ne vidi dok se ne puhne u krzno.

Primjetio sam u komunikaciji da uzgajivači ne znaju razliku između madagaskar boje i tirinške koje su slične. Tirinška boja je na osjenčanom dijelu crna dok je madagaskar sivocrne boje. Kod toga se također spominje i isabela koja na osjenčanom dijelu plava.

Na prvoj slici se nalazi ispravna boja a na drugoj donja boja je žuta.

Kod rex kunića je vidljiva madagaskar boja do kože.

Ispravna madagaskar boja
Neispravna madagaskar boja

Naravno kod suđenja boja obavezno treba provjeriti boju očiju te boju noktiju koje direktno ovise o boji krzna.

 

LUX BOJA

Na ovim slikama je lux boja koja na prvoj slici ima plavu a na drugoj bijelu donju boju.

Kod ocjenjivanja treba paziti na starost životinje jer kod mladih životinja je donja boja bijela, a kod starijih plava.Ovdje su ispravne obe boje.

 

BIJELOOPALJENA BOJA

 

CRVENA BOJA

 

Slike sa ocjenjivanja kunića

Kod svih pasmina se kontrolira boja i krzno puhanjem u krzno

Ocjenjivanje srebrne boje
Ocjenjivanje srebrne boje

Na ovoj slici se ocjenjuje sivosmeđa
srebrna boja
Na ovoj slici se ocjenjuje plava boja

Na ovoj slici se ocjenjuje crna boja
Na ovoj slici se ocjenjuje crvena
rex satin boja

Iz ovih slika suđenja u europskim zemljama je vidljivo da se donja boja, međuboja i pokrovna boja obavezno ocjenjuje.
Mislim da svi kunićarski suci u Hrvatskoj nisu za to spremni bez edukacije i seminara. Nažalost stručne literature ima malo o tome. U standardu obavezno treba opis lagane i teške greške boje uz obavezni genotip boje.

Zašto?
Zato što neke fotografije koje se mogu naći uz razna svjetla ne odgovaraju stvarnoj boji a genotip boje uvijek određuje boju i svatko može na temelju genotipa naći boju i opis.

Za uzgajatelje koji žele pariti kuniće u raznim bojama objavljujem tablice u kojima mogu vidjeti boje kunića koji se mogu pariti.

 

JEDNOBOJNI

1. BIJELA CRVENE OČI 1.
2. BIJELA PLAVE OČI 2.
3. CRNA 4., 10., 11., 13., 14., 19., 20., 31., 32., 33., 34.
4. PLAVA 3., 10., 11., 13., 14., 19., 20., 31., 32., 33., 34.
5. SMEĐA ČOKOLADA 6., 12., 21., 22., 35., 36.
6. LILA 5., 12., 21., 22., 35., 36.

OSJENČANI

7. KUNA SMEĐA 8., 25., 26., 27., 28.
8. KUNA ŽUTA 7., 9., 23., 24.
9. KUNA PLAVA 8., 23., 24..

BOJE SA MEĐUBOJOM

10. SIVOSMEĐA sve nijanse 3., 4., 11., 33., 34.
11. PLAVOZEČJA 3., 4., 10.
12. LUX 5., 6.
13. ČINČILA 14., 3., 4., 19., 20.
14. PLAVA ČINČILA nema je kod nas 13., 3., 4., 19., 20.

OPALJENI

15. CRNI LOH 16.
16 . PLAVI LOH 15.
17. SMEĐI ČOKOLADA LOH 18.
18. LILA LOH 17.
19. BIJELOOPALJENI CRNI 20., 3., 4., 13., 14.
20. BIJELOOPALJENI PLAVI 19., 3., 4., 13., 14.
21. BIJELOOPALJENI SMEĐI ČOKOLADA 22., 5., 6.
22. BIJELOOPALJENI LILA 21., 5., 6.
33. CRNOOPALJENI CRNA 3., 4., 10., 11., 34.
34. CRNOOPALJENI PLAVA 3., 4., 11., 33.
35. CRNOOPALJENI SMEĐI ČOKOLADA 5., 6., 36..
36. CRNOOPALJENI LILA 5., 6., 35.
23. KUNA SMEĐA 24., 8., 9.
24. KUNA PLAVA 23., 8., 9.

OSTALE BOJE

25. RUSKA CRNE OZNAKE 26.
26. RUSKA PLAVE OZNAKE 25.
27. RUSKA SMEĐE ČOKOLADA OZNAKE 28.
28. RUSKA LILA OZNAKE 27.
29. ŽUTA 29.
30. KREM ŽUTA 30., 31.
31. MADAGASKAR 3., 25., 26., 27., 28., 29., 30.
32. ČELIČNI 23., 4., 10.

Tomislav Kapitan